Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tehetséges pedagógusok személyiségjegyei

2016.01.28

A tanárok személyisége

 

 

Torrance és Myers:

 • Teljesítmények, széles jártasságmezőny, tájékozottság.
 • Magas fokú teljesítményszükséglet, kitűnési vágy.
 • Józan ész.
 • Tapintatosság, barátságosság, kedvesség, melegszívűség.
 • Gondolkodás, rokonszenvezés, gyöngédség, problémaérzékenység.
 • Kreativitás, rugalmasság, eredetiség.
 • Jókedv, derű, jóindulat, kiegyensúlyozottság a kedély- és érzelemvilágban.
 • Lelkesedés, szívesen tanulás, élettel teliség.
 • Korrektség, nem részrehajlóság.
 • Szilárdság, de nem merevség, nem bohóckodás.
 • Egészséges, testi vonóság, fizikai erősség.
 • Magas fokú teljesítmények, kritikusság a hibákkal szemben, keményen dolgozni tudás.
 • Becsületesség, megbízhatóság.
 • Jó humorérzék.
 • Képzeleti élénkség.
 • Az egyéni fejlődést bátorítja, szívesen segít, amikor szükség van rá, minden ember fontosságának tudata.
 • Intellektuális fölény, szellemi fölény, gyors felfogás, kíváncsiság.
 • Tanulási kedv, intellektuális fejlődés fontosságának tudata.
 • Türelem.
 • Dicsérőkedv, elismerés, jutalmazásban nagylelkűség.
 • Tisztelet az eszmék, célok, álmok iránt.
 • Egészséges önbizalom.
 • Érzékenység mások kreatív erőfeszítése iránt, büszkeség a teljesítményire.
 • Toleránsság, új, másfajta gondolatok elfogadása.
 • A tanításban járatos, a tanítás jó ismerete, érdekesség, érdeklődést keltő megjegyzések, a tételek jó megvilágításának készsége.
 • Gondolkodásra késztetés.
 • Bizalom a tanítványaiban, ami kölcsönös.
 • Széles körű érdeklődés.

 

 

P. Witty:

 • Barátságosság.
 • Konstruktív magatartás az emberekkel szemben.
 • Vágy arra, hogy mélyrehatóan megismerje tárgyát és az azzal foglalkozó információk forrásait.
 • Magától értetődő tisztelete minden egyénnek.
 • Hit saját képességeiben.
 • Önmaga megvalósításának vágya.

 

A kiemelkedően tehetséges gyermekek tanárának, annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani élénk szellemükkel és széles körű érdeklődésükkel, arra is szükség van, hogy

 • szellemileg gyors felfogású legyen,
 • olvasottsága nagyon legyen, mint az átlagos tanulók nevelőinek,
 • tudja értékelni tanítványai kezdeményezőképességét és felelősségvállalását,
 • türelmes legyen esetleges fizikai, társadalmi, érzelmi elmaradásukkal szemben,
 • elfogadva azt a pszichopedagógiai alapelvet, hogy „minden viselkedésnek megvannak a maga okai”, abban is higgyen, hogy a nevelés segítségével minden tehetséges gyermek kialakíthatja a legelfogadhatóbb énjét.

 

Feldhusen:

 • intelligenseknek és jól informáltaknak,
 • széles érdeklődési körrel rendelkezőknek,
 • szorgalmasnak és teljesítményorientáltaknak,
 • jól szervezőknek,
 • munkájukban lelkeseknek,
 • humorérzékkel rendelkezőknek,
 • rugalmasaknak kell lenniük, valamint
 • meg kell érteniük és el kell fogadniuk a tehetséges diákokat.

 

Balogh L. – Bóta M. – Dávid I.:

 • nyitott, elfogadható attitűd (85%)
 • kreatív (80%)
 • nagy tárgyi tudás (78%)
 • motiváló képesség (75%)
 • jó humor (72%)
 • ambiciózus (64%)
 • alkalmazkodni tud a diák igényeihez (54%)
 • empatikus (48%)
 • önkritikus (44%)

Valamennyi leírás közös jegye az, hogy a tanár jellemzői alapvetően 3 nagyobb csoportba oszlanak meg:

 • kognitív
 • motivációs
 • szociális

Forrás: Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben (Budapest, 2002.)