Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.03.17

 

 

Egyéni fejlesztő program

 

 

 

Név:

Fejlesztendő területek: - finommotorika fejlesztése

                                        - emlékezet, figyelem fejlesztése

                                        - szám és mennyiségfogalom fejl.

OKTÓBER

Finommotorika

 

Emlékezet Figyelem

Ceruzafogás fejlesztése festéssel.

-színezés /nagyfelület/                             -egyre kisebb képek festése   

Különböző formák felismerése és színezése

Kör, háromszög, négyzet

Szegélyrajz készítése

Ceruzafogás fejlesztése

-különböző formák rajzolása

-emberrajz körök és egyenes vonalak segítségével

Színezd ki az egyforma figurákat ugyanolyan színűre.

Mondd el mit látsz a rajzokon!

Figyeld meg és próbáld meg sorba elmondani. /fej, kar, láb /

Gyöngyválogatás

-szín, forma szerint

-gyöngyfűzés

Papírtépés / nagy-apró /

Általános tájékozottság

-a hét napjai

Vizuális figyelem

-ablakon való kitekintés

Mit látsz mesélj róla?

 

Gyurmázás:

gyúrás

tépés

csiga készítése

szőlőszemek formázása

Általános tájékozottság

Hogy hívnak? Hány éves vagy? Hol laksz? Apukád, anyukád neve?

Hova jársz ovodába?

                                        

 NOVEMBER

 

Finommotorika

Emlékezet - Figyelem

Rajzkészség fejlesztése

-     Folytasd a rajzolást az elkezdett rend szerint, még a kereten körbe nem érsz.

-    Képek színezése /piros, zöld, kék /

Mi jut az eszedbe a következő szavakról: bohóc, doboz, beteg, hosszú, gyümölcs?

Akusztikus figyelem fejlesztés

- Hallgasd meg a történetet és                 Mondd el amit hallottál!

Rajzkészség fejlesztése

 - Rajzold le ugyanazokat az 

   alakzatokat, amit a képen   

   látsz!

- Színezd ki a gyümölcsöket a megfelelő színűre!   

Mi a munkája ezeknek az embereknek? – tűzoltó, fodrász, kőműves, tanárnő, eladó

Akusztikus figyelem

Rajzold le milyen tárgyak szerepelnek a mesében!

Ceruzafogás fejlesztése

-     Álló ill. fekvő egyenesek húzása feladatlap segítségével.

-   Színezés.

Nézd meg jól a bekeretezett rajzot! Keress ugyanilyet a többiek között, és színezd ki!

Memória játék: Keresd a párját!

 

Ceruzafogás fejlesztése

-     Hullámvonalak, görbe vonalak rajzolása feladatlapokon.

-     Alakíts ki a körökből tetszés szerinti formákat!

Húzd a megfelelő helyre a rajzokat!

Színezd ki a játékokat!

Az egyik másmilyen mint a többi, keresd meg és színezd ki!

 

 DECEMBER

           Finommotorika

 

      Emlékezet - Figyelem

Kerítsd be a pöttyöket a minta szerint.

Színezd ki a járműveket, amelyik a levegőben megy kékre, amelyik a szárazföldön barnára, amelyik a vízen pirosra!

 

Mondd el mit látsz a képen?

Nézd meg jól a sorrendet, mert most összekeverem!

Rakd újra helyes sorrendbe!

 

 

 

A szaggatott vonal a tükör.Rajzold meg az ábrák tükörképét!

Folytasd a megkezdett sorokat a szabály szerint!

Tudod-e mit esznek a következő állatok? –béka, nyúl, sertés, tyúk, tehén,

Nézd meg jól az első képet, Keresd meg a többi között az ugyanolyat! Színezd ki egyformára!

 Szám és mennyiség fogalom

 

     Emlékezet – Figyelem

Számoljunk:

- Hány szék, asztal, kép van a

   szobában?

- Hány ujjam van?

- Kicsi – nagy gyakorlása.

Figyeld meg mi a szabály?

-   az alma piros, a citrom sárga….

-    A repülő a levegőben közlekedik, a hajó a …stb.

Számoljuk meg a hét napjait, az évszakokat, a hónapokat.

Hosszú – rövid, magas – alacsony, gyakorlása

Kösd össze a vakondot a nadrágokkal!

Mondd egy szóval mik ezek:

-   szék, asztal, szekrény,

-   fű, fa, virág, bokor

-   hajó, repülő, vonat

-   kutya, macska, ló

-   Memória játék

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

Szám és mennyiség fogalom

Emlékezet – Figyelem

 

Folytasd a gyöngysort a minta szerint!

Több – kevesebb gyakorlása.

Hány féle képpen lehet elosztani a pálcikákat?

Színezd ki az egyforma figurákat ugyanolyan színűre!

Nézd meg az első formát és keress ugyanilyeneket a képen, színezd ki!

 

Matematikai fogalmak kialakítása

-   sok – semmi

-   sok – kevés

-   több – kevesebb- ugyanannyi

 

Mi történik a képen mesélj róla!

Sorold fel a képen látható állatokat!

Az egyik más mint a többi, keresd meg és színezd ki!

Az egyik más mint a többi, kere

 

Több – kevesebb gyakorlása

-   Hol van több?

-   Rajzolj többet kevesebbet!

-   Kösd össze a festővel a táblákat! Melyik több?

 

Különbözőség azonosság felismerése és az ugyanolyan fogalma.

Mi a különbség a két kép között?

 

Több – kevesebb – ugyanannyi

Oszd el a korongokat két egyenlő részre!

-   Rajzolj ugyanannyi almát!

-   Rajzolj több almát!

-  Rajzolj kevesebb almát

 

Ellentétpárok alkotása

-   Aki nem kövér az sovány.

-   Aki alacsony…stb

Akusztikus figyelem fejlesztése

- Rajzold le a mese szereplőit!

 

 

 

FEBRUÁR
                                               

Szám és mennyiség fogalom

 

Emlékezet - Figyelem

Válogasd szét a gyöngyöket színek szerint!

Melyik színből van több?

Tegyél minden fenyőfára gyertyát! Jutott minden hová?

Melyik több?

 

Mondd el mit látsz a képen!

Nézd meg jól a sorrendet most összekeverem:

Fejezd be a rajzot az elsőnek megfelelően!

Több – kevesebb – ugyanannyi gyakorlása

Színezd ki azt a fát, amelyiken több levél van!

Színezd ki egyformára amiből ugyanannyi van!

Figyeld meg a képet, az egyik nem illik a sorba!

Mondd el miért!

Nézd meg jój az első képet, keresd meg a többi között az ugyanolyanokat és színezd egyformára!

 

Számfogalmakkialakítása

-    Számjegy – korongkép

–   ujjkép kialakítása

-   Mutasd az ujjadon!

 

Színezd ki az egyforma figurákat ugyanolyan színűre.

Színezd ki a ház részeit a megadott színekkel!

Mennyiség számjeggyel való egyeztetése

-  Rakd ki koronggal!

-  Mutasd az ujjadon!

Figyeld meg az első rajzot, és egészítsd ki a másikat annak megfelelően!

Miből készültek a következő tárgyak: fakanál, könyv, olló, labda,

 

 

   MÁRCIUS

 

Szám és mennyiség fogalom

 

Emlékezet - Figyelem

Mennyiség számjeggyel való egyesítése. Gyakorlás korong, pálcika, segítségével.

Keresd meg az összetartozó képeket!

Tájékozódás fejlesztése, Lefelé- felfelé irányok megkülönböztetése.

Színezd kékre amelyik felfelé mutat, pirosra amelyik lefelé!

 

Matematikai műveletek végzése eszköz segítségével

- Az egyik zsebembe van két alma, a másikban van egy. Hány almám van összesen? Van négy rágóm kettőt megettem, mennyi maradt?

Tájékozódás fejlesztése: eleje

vége, közepe, középen, fent, lent fogalmak.

Akusztikus figyelem

Rajzold le milyen tárgyak szerepelnek szerepelnek a szövegben.

 

Számok egyeztetése a mennyiséggel

Matematikai műveletek végzése 5-ös számkörön belül.

Az egyik polcon van három könyv a másikon kettő.

Hány könyv van összesen?

Mondd el mit látsz a képen!

Tájékozódás fejlesztése

-   jobb – bal irány kialakítása és megkülönböztetése

-   irányok gyakorlása

 

 

 

Matematikai műveletek végzése

5-ös, 6-os számkörön belül eszköz segítségével.

Számjegyek írásának előkészítése, gyakorlása.

Térbeli tájékozódás fejlesztése

Nézd meg jól az első képet!

Keresd meg a többi között az ugyan olyanokat és színezd ki egyformára!

 

 
ÁPRILIS

 

Szám és mennyiség fogalom

 

Emlékezet - Figyelem

Névutók használatának gyakorlása, az eddig tanult névutók variáns játéka.

Gömb- téglatest tulajdonságai

 

A környezet és a gyermeki kapcsolat viszony helyzete

- alatt, fölött, között, mögött stb.

- Tájékozódás a térben.

Párosítás, számlálás,összeha-

sonlítás.

Síkmértani formák keresése tárgyakon, környezetünkben.

Párok keresése a gyermekek használati tárgyai között.

Párok- ellentétpárok alkotása.

-   kövér-sovány, sok-kevés,

 

Hosszabb-rövidebb relációi

Sorszám és tőszámnevek 8-as számkörben.Babák vendégségbe érkeznek: sorszámnevek, tőszámnevek a vendéglátásnál.

Mondd el mit látsz a képen!

-   hosszabb-rövidebb

-   bal-jobb irány gyakorlása

-   eleje, vége, közepe

-   magasabb-alacsonyabb

 

Térbeli kiterjedések három iránya.

Szimmetrikus formák rajzolása,

Félbe hajtogatott papírból alakzatok vágása.

Magasabb-alacsonyabb egyenlővé tétele.

Több-kevesebb- ugyanannyi fogalmának elmélyítése.

Szimmetrikus tárgyak keresése.